Banki

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

unieważnianie kredytów we frankach;

upadłość konsumencka, przedawnienie rozszczeń;

spread walutowy;

ujemny LIBOR na franku;

pośrednicy kredytowi;

firmy skupujące długi;

pożyczki pozabankowe;

postępowania reklamacyjne przed instytucjami rynku finansowego.

Windykacja

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

procesy z podmiotami skupującymi długi;

przedawnienie;

egzekucja komornicza;

wnioski o przywrócenie terminu;

negocjacje z wierzycielami i dłużnikami;

formułowanie sprzeciwów, zarzutów od uzyskanych nakazów zapłaty lub wyroków zaocznych;

formułowanie apelacji;

reprezentacja w trakcie prowadzonych postępowań cywilnych;

reprezentacja i nadzór nad przebiegiem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych.